Aktuellt under 2023!


Nätverksträffen i Linköping


Nätverksträffen i Linköping hade ca 25 deltagare från de 9 BVF nätverken i Sverige. Ett fantastiskt tillfälle att diskutera byggnadsvård, linoljefärg, tekniker, timring, stolpverk, kalkbruk och mycket mer. Erfarenheterna bytes och delades.


Byggnadsantikvarie Marie Hagsten guidade och pratade om renoveringar på Lambohovs Säteri tillsammans med Kulturfastigheter Patrik Andersson, Linköpings Kommun. Anita Löfgren Ek pratade om renoveringer på Domkyrka tillsammans med Börje Lindström, Arkitektur och Byggnadsvård i Örebro.
Fönsterrenoveringens Dag


Tisdag 30 maj


Länsmuseeerna i Sverige arrangerar Fönsterrenoveringens Dag varje år.

Mer info finns också på deras hemsida www.fonsterrenoveringensdag.se


Byggnadsvårdsföretagen i Östergötland (BVF Öst) kommer att vara representerade och det är aktiviteter och öppet hus på olika platser i länet.


Linköping

Länsmuseet i Linköping arrangerar en aktivitet vid Krogfallsgården i Trädgårdsföreningen.

Mellan kl 11 - 15 kommer Swante Welander att svara på frågor kring fönsterrenovering.

Mer info på Länsmuseets hemsida.