Byggnadsvård Östergötland

Byggnadsvård, Hantverk, Material och Unik kompetens

Om oss

Vi är företag i Östergötland som jobbar inom och med byggnadsvård. Vi är fönsterhantverkare, byggnadsvårds-butiker, arkitekter, snickare,  målare, murare och konsulter. Vi har alla omfattande kompetens inom Byggnadsvård och genom våra nätverk kan vi erbjuda Dig tjänster och det mesta inom byggnadsvård.

Här hittar du information och kontaktuppgifter till oss. På denna hemsida hittar du nyttig information om byggnadsvård, aktiviteter och råd kring byggnadsvård.

Byggnadsvård Östergötland ingår i det nationella nätverket - Byggnadsvårdsföretagen (BVF). Här är en länk till mer information om byggnadsvård, företag och aktiviteter.


www.byggnadsvardsföretagen.se

Tusenårigt hantverk  - kompetens finns fortfarande inom byggnadsvårds-företagen

Visst har hantverket utvecklats och förädlats men mycket inom byggnadsvård är baserat på gammal erfarenhet och kunnande. Fortfarande lever hantverket och kunnandet. Linolje baserad färg har använts i hundratals år. Stenhuggarnas arbeten ser vi fortfarande i våra kyrkor, som nu renoveras med samma tekniker som när dem byggdes. Sågen, stämjärn, tumstock är gamla verktyg som använts och används, liksom andra verktyg och tekniker.

Kontakta oss